Modernizacja instalacji odgromowej, instalacji oświetlenia, remont automatyki instalacji CO i wentylacji

Budowa centralnej stacji klimatyzacji dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”

Zaprojektowanie, montaż i uruchomienie instalacji zasilania w gorącą wodę centralnej klimatyzacji

Wykonanie prac branży elektrycznej dla remontowanych pomieszczeń biurowych

Naprawa systemu sterowania oczyszczalni ścieków

Wykonanie rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dostawa, montaż i uruchomienie wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej urządzeń i aparatury branży elektrycznej i teletechnicznej.

Dostawa i wymiana kruszarki KWK-100U

Wykonanie wraz z zaprojektowaniem ciągu transportowego mułów- branża elektryczna

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy branży elektrycznej w temacie „Budowa centralnej stacji klimatyzacji”

Budowa zbiornika węgla surowego o pojemności 3000t