Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy

Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy za udział w programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo Pracy w Małych Zakładach”.

Dyplom stanowi wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.

„Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji”