DGK firma z nowym logo  i wizerunkiem

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy zdecydowaliśmy o przekształceniu jej formy prawnej z działalności gospodarczej w spółkę.

Miło nam zatem Państwa poinformować, że z dniem 01.01.2015r. będziemy kontynuować naszą działalność jako:

DGK Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

W związku z powyższym, wnosimy o używanie od tego dnia w dalszej korespondencji, fakturach i innego rodzaju dokumentach nowej nazwy spółki.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r., dopuszczalne jest używanie w obrocie nazwy skróconej „DGK Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.”.

Dane Spółki takie jak adres siedziby, numery telefonów komórkowych, adres e-mail, oraz adres strony internetowej pozostają bez zmian.